MiniFor SPECIÁL

Konec školy – konec ministrování?

Ministrovat po skončení základky? Jako vážně? Stejně jsem tam zbytečný. A ani na to nemám čas! Ministrují menší – já už nejsem malé děcko, abych ministroval!

LEVEL UP v ministrování!

Ano správně – po skončení základky už jsi velký! Už nedělej, co dělají malí – ty máš na víc. Máš v sobě obrovskou sílu s hodně schopnostmi, aniž o tom třeba víš. A tento tvůj obrovský potenciál je potřebný právě v ministrování! MANAGER ALTAR BOYS. Někdo musí kluky vést – a teď je čas, abys to dělal právě ty!

MiniFor SPECIÁL

A od toho je MiniFor SPECIÁL. Jak se o kluky starat? Co znamená ministrantská schůzka? Jak profesionálně zorganizovat ministrování při mši? Je dobré pro ně zorganizovat nějakou akci? Má to všechny smysl za tu námahu? Přijeď na MiniFor a dozvíš se.

8.–10. března 2019 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Další přednášky?

Neustále musíš sedět ve škole a poslouchat učitele – a když je konečně víkend, tak zase máš někde sedět a jen poslouchat? Ne – takový MiniFor není:

Je libo zábava?

Přijeď se pobavit. Sranda rozhodně nebude chybět. Poznáš spoustu skvělých hochů. Nebude chybět film, sport ani hry.

Noční hra

Například zažiješ noční hru. Jak se zachováš, když uprostřed noci nastane invaze planety? Většina lidí je zasažena a jen pár jedinců ještě je schopno fungovat. Všude je tma. Nikdy nevíš, ze kterého stínu na tebe něco vyskočí. Trifidi se svými žihadly jsou všude kolem. Sbal se a utíkej – dokážeš se zachránit? Chce to spoustu kuráže a zručnosti!

Night train

Ti, kteří přežijí noční hru, čeká noc ve vagonu. A ne jen jedna noc. Všechny noci strávíš ve vagonu. Jak to? Máme pro tebe připravené ubytování v lůžkovém vagonu. Vagon je přistaven na farní zahradě, je do něj přivedena elektřina, voda a odpad. A tam máš možnost strávit obě noci.

Organizující tým

Můžeš uklidnit svoje rodiče, že budeš v dobrých rukou. Vždyť se o tebe budou starat bohoslovci, kněží a přijede i biskup. MiniFor je už léty provozovaná akce, kterou mají na starost právě bohoslovci a kněží.

... a to chceš!

Neváhej a přijeď. Stačí jen, abys měl mezi 14 až 19 lety. Akce se koná na faře ve Staré Vsi nad Ondřejnicí ve dnech 8. až 10. března. Budeš tam mít zajištěný nocleh i stravu.

UNDER15

Ministrantská florbalová liga (MFBL), která v naší diecézi působí už pěkných pár let pořádá v sobotu 9. března 2019 ministrantský turnaj pro kluky do 15 let – UNDER15. Jestli máš ve farnosti pár kamarádů, kteří rádi hrají florbal tak neváhej a co nejrychleji svůj tým přihlas! A pokud už to nestíháte dát dokupy, tak se přijďte alespoň podívat! Po tomto turnaji se odehraje exhibice veteránů – ALL STAR GAME nejlepších hráčů celé MFBL, což bude podívaná, která se nevidí každý den.. Více informací na facebooku a na webu http://mfbl.aiss.cz/under15.php Těšíme se na Tebe i na tvoje kámoše! Sportu zdar a tomu ministrantskému zvláště! 🙂

Jan Münster

BISCUP 2019

Asi nechceš ztratit několik let svého života jenom ve škole a doma. Co tak na celý víkend vypadnout mimo barák a pořádně si užít. Celý víkend s křesťanskou mládeží. Odvaž se – přihlaš se! Sežeň kámoše a jeďte do Frýdku na BisCUP.

PS: rodičům řekni, že máš sekání s biskupem 😉

Postní duchovní obnova

Auto potřebuje benzín, aby jelo. Žárovka potřebuje elektřinu, aby svítila. Lidské tělo potřebuje potravu, aby žilo. I duchovní život musí být něčím živen, aby byl. Přijď načerpat duchovní posilu do kněžského semináře v Olomouci. Od 8. do 10. března tam bude duchovní obnova. Povede ji otec Jan Krbec, farář z Rokytnice nad Rokytnou. Více informací a přihlašování na knezskyseminar.cz/akce/vir.

MiniFor na Orlím hnízdě

Náš další miniforácký kurz se uskutečnil v beskydské vísce Pstruží. Ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2018, tedy na přelomu liturgického roku, nás hostila zdejší salesiánská chata Orlí hnízdo. Jelikož nikdo z nás není ministrantem sám pro sebe, ale tvoříme u oltáře jednu partu, bylo tématem celého víkendu SPOLEČENSTVÍ. Toto téma nás provázelo nejen duchovním programem, ale bylo i motivem většiny her.

Program setkání byl nabitý a každý si při něm přišel na své. Mimo spousty her, výletu do okolí, mší svatých, nás také navštívil otec Slavomír Peklanský z Fulneku, který si pro nás připravil katechezi právě na téma společenství. Mimo to jsme se také dozvěděli něco nového o liturgických gestech a postojích, s otcem Jakubem Štefikem, který celý víkend vedl, jsme oslavili příchod nového liturgického roku a vyrobili si adventní věnec. Vyvrcholením celého setkání byla sobotní večerní hra, která naplno prověřila naši schopnost spolupráce a týmového ducha.

Vojtěch Buchta

Milé setkání s ministranty

O víkendu 12.–14. října proběhl první letošní Minifor, akce věnovaná klukům ministrantům ve věku od osmi do třinácti let, tentokrát ve farnosti Zátor na Krnovsku.

Tématem tohoto víkendu bylo povolání. Chlapci si měli uvědomit svou jedinečnost a osobní povolání ke službě ministranta. Celý víkend byl protkán starozákonními příběhy Abraháma, Samuela a jejich odpověďmi na Boží volání. V pátek si kluci kromě seznamovacích her, při kterých byli zařazeni do čtyř skupin, vyzkoušeli také práci s Biblí a prožili noční hru, která se protáhla až do pozdních nočních hodin. V sobotu dopoledne si ministranti vyslechli poutavou katechezi otce Marka Kozáka. Po výborném obědě jsme si všichni vyšli na celé odpoledne na výlet do okolních kopců, abychom si uvědomili, že odpověď na Boží volání nese s sebou obtíže, které je třeba překonávat, jak můžeme vidět právě na příběhu Abraháma, který se vydal na dlouhou cestu do zaslíbené země.

Sobotní večer byl věnován praktické výuce liturgiky v místním farním kostele. Následoval ještě animovaný zábavný, ale přesto poučný film. V neděli skupina, která získala ze všech her nejvíce bodů a vynikala nejen úspěchem ve hrách, ale i dobrým chováním, ministrovala na slavnostní nedělní mši svaté, kterou jsme prožili všichni společně s místními farníky a otcem Radimem Zielonkou. Po nedělním obědě a závěrečném hodnocení následovalo balení a úklid fary. Kluci se s námi pomalu loučili a odjížděli zpátky do svých domovských farností.

Mezi vedoucími byli kromě mě, coby nováčka, ještě z bohoslovců Jan Slepička, Tomáš Staroba a bratr salesián Alan, který je letitým a zkušeným členem týmu. Nechci zapomenout ani na bohoslovce Karla Honku, kterému nečekaná nemoc znemožnila účast.

Chci vyjádřit velké díky nejenom jim, ale také místnímu panu faráři, který nám umožnil konání této akce. V neposlední řadě též kuchařkám, které nám připravovaly chutné jídlo vždy v dostatečném množství a otci Jakubu Dominikovi Štefíkovi, který celou tuto akci zastřešuje, a především vám kluci, že jste dorazili v tak hojném počtu a mohli jsme spolu s vámi objevovat velikost Božího povolání pro každého z nás.

Děkuji za tuto cennou zkušenost a možnost prožít nejen náročný, ale především krásný čas a pevně věřím, že se na dalším víkendu zase setkáme!

Richard Kubiček, bohoslovec 1. ročníku

Duchovní obnova VIR

Jako každý rok, tak i letos je na začátku doby adventní duchovní obnova v kněžském semináři v Olomouci. Přijeď se ztišit, setkat se s Bohem, dát novou sílu svému duchovnímu životu, popovídat si s bohoslovci. Tato duchovní obnova se pořádá od pátku 30. listopadu do neděle 2. prosince 2018. Povede ji P. Pavel Martinka, farář v Želechovicích.

Přihláška a více informací na www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-advent.

Materiály pro ministranty

Na webu ministrantů ostravsko-opavské diecéze vznikla nově stránka, která může pomoci všem, kteří se starají o ministranty. Slouží ke sdílení materiálů zaměřených na ministrování. Kdokoli si tedy může stáhnout již vypracovaný materiál a nemusí si pracně vytvářet svůj vlastní. Zároveň se může inspirovat nápady, které se v naší diecézi pro ministranty dělají.

K rozšíření této databáze jste pozváni vy, kteří se o ministranty staráte. Pokud máte vypracované nějaké podklady, přispějte jimi prosím, aby váš materiál mohl prospět i v jiných farnostech.

Turnaj v pingpongu

Hraješ rád stolní tenis? Přijď v sobotu 29. září do Kravař – pořádá se tam pro ministranty turnaj ve stolním tenise.

Přijeď od 8:30 do 9:15 na zápis do farní stodoly v Kravařích (ta se nachází za farním kostelem). Sebou si vezmi obuv do tělocvičny a vlastní pálku. Vítěze očekávají zajímavé ceny.

Každý týden nový vtip!

Přichází nový školní rok a s ním novinka na našem webu. V pravém postranním panelu si můžeš přečíst vtip – každý týden nový. Už nemusíš být smutný, že končí prázdniny – rozvesel se vtipy 😉

Pokud používáš mobil, vtipy najdeš dole na stránce.