Setkání mládeže na Cvilíně

Opět je na Cvilíně setkání mládeže, které pořádá františkánský řád minoritů. Letos je ve dnech od 29. června do 4. července. Přijeď se setkat s Bohem, prohloubit svou víru. Zjisti, jak budovat ve světě Boží království. Jsou pro tebe připraveny přednášky, společné slavení mše svaté, koncerty křesťanské hudby a spoustu dalšího. Vše ve františkánském duchu. Více informací na fsm.minorite.cz.

Prázdniny se blíží!

Prázdniny se blíží a s nimi očekávaný odpočinek od školy, ale také spoustu akcí během prázdnin. Možná pojedeš na farní tábor nebo s rodiči na dovolenou. Pokud bys nevěděl co podniknout během prázdnin, přináším ti několik tipů.

Tábory na DCM

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se uskuteční dva tábory pro kluky i holky. První tábor od 9. do 15. července je pro ty, kteří jsou ve 3.–6. třídě a druhý tábor je od 25. do 29. července pro ty, kteří jsou v 6.–9. třídě. Více informací najdeš na dcm.doo.cz

Antiochia

,,Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ (Mk 16, 15). Vydej se s týmem Antiochia do míst, kde víra v Boha je vlažná, kde nedělní mši navštěvuje jen pár babiček. A s Boží pomocí rozžehni v těchto místech nový zápal pro Krista. Více informací na antiochia.cz.

Sinai Camp

Mojžíš vystoupil na horu Sinai a tam se setkal s Bohem. I ty jsi určitě schopen vystoupit na vysokou horu, aby ses setkal s Bohem. Vystup na ní společně s účastníky tábora Sinai Camp. Více informací na www.vystupnavrchol.cz.

Duchovní obnova VIA

Chtěl bys na chvíli odejít z hluku světa a v tichu se setkat s Pánem? Nebo přemýšlíš o svém povolání do kněžského nebo řeholního života? Přijeď do kněžského semináře na duchovní cvičení. Více informací na www.knezskyseminar.cz/via.

SummerJob

Rád pracuješ? Co třeba pomáhat v pohraničních farnostech. Možná přitom nadchneš někoho pro víru. Více informací na summerjob.naplno.net.

OPravdický klášter

Přespával jsi už v klášteře? Spolu s dalšími mladými přijeď i ty do Olomouce k dominikánům. Zažiješ tam trochu práce, duchovní program a také spoustu zábavy. Více informací na amiculum.op.cz.

Duchovní obnova pro středoškoláky

Chtěl by sis na pár dní udělat čas jen pro Boha? Přijeď na duchovní obnovu do Českého Těšína. Téma letošních exercicií je ,,Neboj se toužit“. Více informací na exercicni-dum-cesky-tesin.webnode.cz.

Duchovní cvičení VIA

Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let a zaměřená na rozlišování povolání se uskuteční 6. –10. 8. 2018 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Jan Regner SJ, studentský kaplan ve farnosti Panny Marie Sněžné v Olomouci.

Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese www.knezskyseminar.cz/via.

Setkání s biskupem na Prašivé

Přijeď i ty 2. července na Prašivou. Bude tam pouť dětí naší diecéze. Můžeš se tam setkat s naším biskupem, zahrát si spoustu her, dokázat svou sílu tím, že vystoupíš na horu Prašivá a spoustu dalšího. Zároveň touto poutí můžeš poděkovat za uplynulý školní rok a poprosit o požehnání na nastávající prázdniny.

Jestli bys chtěl pomoc druhým lidem, přivez na Prašivou pastelky, fixy, barevné výkresy nebo jakékoli jiné potřeby na tvoření (voskovky, vodovky, kolíčky…).

Více informací na stránce prasivadeti.cz

Ministrantský den v Olomouci

V úterý 1. května se v olomouckém kněžském semináři uskutečnil Ministrantský den pro ostravsko-opavskou diecézi. Bohatý program, který připravovali zvláště bohoslovci a dobrovolníci, začal už ráno registrací a představením ve skupinkách. Vrcholem dopoledne byla mše svatá v přilehlém kostele sv. Michala s otcem biskupem Martinem Davidem, jenž povzbudil všechny ministranty k tomu, aby se nebáli hlásat evangelium dnešnímu světu. Po mši svaté následovala velká hra po městě Olomouci, která spočívala v získání co největšího počtu bodů na různých stanovištích rozesetých jak v parku a na náměstích, tak v semináři. Ministranti museli zapojit častokrát svůj rozum, své fyzické síly, ale také osvědčit vzájemnou spolupráci. Ukončení ministrantského dne a vyhlášení výsledků velké hry proběhlo po třetí hodině na seminárním dvoře za účasti otce biskupa.

Velmi děkujeme všem, kteří se zapojili jakýmkoli způsobem do příprav Ministrantského dne. Děkujeme otci biskupovi za povzbudivá slova, představeným semináře za přijetí. Děkujeme kněžím, jichž přijelo cca 50, všem vedoucím ministrantů i samotným ministrantům – těch bylo přes 460. Zvláštní poděkování patří více než 60 dobrovolníkům, převážně studentům, bez nich by v takovém rozsahu nemohly být program vůbec realizován. Těšíme se už na příští rok na ministrantskou pouť.

Fotografie z Ministrantského dne jsou již ve fotogalerii.

MiniFor ve Frýdlantě nad Ostravicí

První víkend v dubnu se uskutečnil poslední minifor v tomto školním roce na téma „Vyslání bojovníka“. Scházeli jsme se v pátek večer na večeři, po které následovalo rozdělení do družstev a první hra jak jsme připraveni na boj. Den jsme zakončili modlitbou v kapli. Sobotní ráno bylo sice mrazivé, ale krásně svítilo sluníčko, a po rozcvičce, modlitbě a snídani následovala katecheze otce Lukáše o mužství. Po katechezi jsme se sbalili, a přemístili do Malenovic, a začal výstup na Ivančenou. Po výstupu na Ivančenou byla svačina a mše svatá. Během zpáteční cesty proběhly krátké hry a návrat na chatu. Čekala nás výborná večeře, a večerní program, který se skládal z fotbalu, milionář a večerní film, modlitba a večerníček.

V neděli ráno po rozcvičce, modlitbě a snídani, bylo možno získat poslední body. Úklid, balení vyhodnocení, oběd a odchod do farního kostela, kde jsme společně s rodiči slavili mši svatou.

Missa chrismatis

Jako každý rok se na Zelený čtvrtek koná v naší katedrále Missa chrismatis. Co to je? Je to slavnostní mše svatá s biskupem při které se světí oleje – tyto oleje pak všichni kněží z naší diecéze používají ke křtu, k biřmování a k pomazání nemocných. A ještě něčím je zajímavá tato mše. Sjedou se totiž na ní kněží z celé naší diecéze a vytvoří tak jedno společenství s biskupem, při kterém slaví eucharistii. Na závěr pak kněží obnovují své kněžské sliby.

Přijď i ty se svým knězem a můžeš při tomto velkém shromáždění ministrovat. Mše svatá začíná v 9:00. Sraz je alespoň 15 minut předem na faře, která je za katedrálou. Vezmi si s sebou ministrantské oblečení.

Těšíme se na tebe.

Ministrantský den 2018

Blíží se letošní ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci! Kluci, těšte se na úterý 1. května 2018, bohoslovci pro vás připravují v semináři pestrý program. Budete moci zažít společenství ministrantů z celé diecéze, spousty her a zábavných soutěží. Chceme také ale žít svoji víru nejen mezi ministranty, ale také ve škole, na veřejnosti a všude, kam nás Pán Bůh pošle. Proto je zvoleno téma „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ Rozhodně nebude chybět společná mše svatá s otcem biskupem a výborný oběd v seminární jídelně.

Více informací a registrace na ministranti.doo.cz/ministrantsky-den.

MiniFor na Orlí hnízdě

Ve dnech 2.–4. března proběhl první letošní minifor, který byl zároveň druhý v tomto školním roce. Zázemí pro něj vytvořila salesiánská chata Orlí hnízdo, položená ve výšce cca 600 metrů nad mořem, v podbeskydské obci Pstruží. Necelých třicet kluků mohlo během celého víkendu prožít spoustu her a zábavy. Nedílnou součástí byl duchovní program tvořený mší svatou, modlitbami (např. křížovou cestou) a katechezemi. V sobotu odpoledne se kluci vydali na několikahodinový výšlap na Solárku a mohli si tak plnými doušky vychutnat pravé zimní horské prostředí s přemírou sněhu a minusovými teplotami. Doufáme, že se všem druhý minifor líbil a těšíme se na příští.

Můžete se podívat na fotky z tohoto víkendu, které jsou na stránce Fotogalerie.

 

Jako bonus přidáváme krátký rozhovor s účastníkem Sebastiánem. Sebastiáne, jak jste prožili druhý Minifor?

Minifor začal tím že jsme se rozdělili do několika skupin podle barev a pak jsme soutěžili a pak byla mše svatá na přivítání. Po hrách jsme šli spát. V sobotu ráno byl v 7:30 hod. budíček a pak rozcvička venku pak jsme šli na snídani, po snídani jsme se rozdělili do dvou skupin podle věku a pak jsme měli jsme katechezi. Po katechezi jsme měli oběd, po obědě jsme šli na tůru a na tůře jsme soutěžili a byly tam např. tyto hry, počítání stopy, zakrýt věc do sněhu, nejvyšší objekt, vypracování otázek atd. A před večeři jsme měli křížovou cestu. Po večeři jsme se dívali na film. Po filmu jsme šli spát. V neděli ráno jsme měli budíček v 7:30 hod. budíček a pak rozcvička, po rozcvičce jsme měli snídani a po snídani jsme měli mši svatou a po mši svaté jsme měli oběd a po obědě jsem uklízeli záchody atd. Potom jsme měli vyhodnocení a po vyhodnocení jsme odjížděli domů.

A co se ti nejvíce líbilo?

Nejvíc se mi líbily rozcvičky a vycházka po okolí a prostě celý víkend byl super a už se těším na další minifor v dubnu.

Díky.

Setkání mládeže v Panamě

Milí ministranti,

už vám bylo 18 let? A byli jste někdy v Americe? Pokud jste na první otázku odpověděli kladně a na druhou záporně, jste na dobré cestě. Zbývá třetí otázka: Máte našetřeno 50 000 Kč nebo jste schopni je v brzké době sehnat? Ano? Pak se můžete vydat na celosvětové setkání mládeže do středoamerické Panamy, které se bude konat v lednu příštího roku. Stejně jako na minulých setkáních je program rozdělen do dvou částí. Nejprve proběhne od 16. do 21. ledna týden v diecézích, od 22. do 27. ledna pak proběhne vlastní setkání mládeže s předpokládanou účastí papeže Františka. Více informací na panama2019.signaly.cz