Biblický den

Možná si pamatuješ na Biblické olympiády, které bývaly každý rok, a na kterých jsi určitě vyhrál i nějaké ceny. Letos je vylepšovák – kromě samotné olympiády je v areálu Diecézního centra mládeže pro tebe připraveno spoustu dalších aktivit.

Co se vyfotit v oblečení, které nosil Mojžíš? Nebo si zahrát hru, ve které se ocitneš na faraonově dvoře ve chvíli, kdy Mojžíš žádá faraona o propuštění Izraelitů?

Toto a mnohem více v sobotu 9. listopadu 2019 na faře ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Téma tohoto dne je: Mojžíš. Na olympiádu si proto nastuduj 2. knihu Mojžíšovu a také evangelium podle Matouše.

Program je připraven pro předškolní děti s rodiči, pro všechny, kdo chodí na základní školu, i pro dospělé.

Ale pozor! Je potřeba se přihlásit nejpozději do 20. 10. 2019.

Duchovní obnova VIR

O víkendu 29. 11.–1. 12. 2019 se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní duchovní obnova VIR. Je to už 10. ročník těchto duchovních cvičení. Obnova je určena pro všechny muže od 17 do 35 let. Obnovu povede Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup olomoucký.

Více informací a přihlašování na adrese: www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-advent.

Ministrantská pouť

Ve stopách
lišky Bystroušky
na hrad

Ahoj kamaráde,
jsem liška Bystrouška a bydlím pod hradem Hukvaldy v krásné oboře. Chtěla bych tě pozvat 12. října ke mně na návštěvu. Pořádám tam totiž s mými pomocníky MINISTRANTSKOU POUŤ. Provedu tě lesem, kde bydlím, a vezmu tě i na hrad.

Zábava chybět nebude

Nudit se rozhodně nebudeš – o to se postarám. Bude tě tady čekat spousta her, ve kterých zapojíš své ruce, nohy i hlavu. Co všechno to bude, se však nechej překvapit. Jen se tě zeptám: už jsi někdy střílel z luku?

Zdroje obrázků:
https://www.freepik.com/free-vector/adorable-winter-animal-collection_3457327.htm#page=1&query=fox&position=0
https://www.freepik.com/free-vector/cute-animal-doing-dabbing_2462508.htm#page=1&query=fox&position=33

Zase MiniFor …

Úžasné chvíle obvykle netrvají dlouho. I prázdniny bohužel skončily. To ale neznamená, že skončilo všechno krásné. Ba naopak, můžeš se zase těšit na MiniFor. I tento školní rok proběhnou tato víkendová ministrantská setkání.

První bude na podzimní prázdniny a to od 25. do 27. října na Cvilíně. Tématem je „svatost“. Zajímá tě, jak na ní?

Více informací zde: http://ministranti.doo.cz/minifor/

VIA tě očekává!

Týden mimo civilizaci, bez přátel, bez mobilu a připojení k internetu. Celý týden sám se sebou, v tichu.

To není nový film ani kurz přežití v divočině. Tak můžeš prožít duchovní cvičení v Olomouci. Na týden vypadnout z hluku světa, ztišit se a být jenom s Bohem. Řešit otázku povolání nebo těžkost ve svém životě. To můžeš i ty! Přihláška a info na: www.knezskyseminar.cz/via.

Prázdniny se blíží!

Prázdniny se blíží a s nimi očekávaný odpočinek od školy, ale také spoustu akcí během prázdnin. Možná pojedeš na farní tábor nebo s rodiči na dovolenou.
Pokud bys nevěděl co podniknout během prázdnin, přináším ti několik tipů.

Tábory na DCM

Co takhle tábor v Diecézním centru mládeže? První tábor od 8. do 14. července je pro mladší (3.–6. třída) a druhý tábor od 23. do 28. července je pro starší (6.–9. třídě). Více informací na dcm.doo.cz

Antiochia

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ (Mk 16, 15). Vydej se s týmem Antiochia do míst, kde víra v Boha je vlažná, kde nedělní mši navštěvuje jen pár babiček. A s Boží pomocí rozžehni v těchto místech nový zápal pro Krista. Více informací na antiochia.cz.

Sinai camp

Mojžíš vystoupil na horu Sinai a tam se setkal s Bohem. I ty jsi určitě schopen vystoupit na vysokou horu, aby ses setkal s Bohem. Vystup na ní společně s účastníky tábora Sinai Camp. Více informací na www.vystupnavrchol.cz.

SummerJob

Rád pracuješ? Co třeba pomáhat v pohraničních farnostech. Možná přitom nadchneš někoho pro víru. Více informací na summerjob.naplno.net.

Duchovní obnova VIA

Chtěl bys na chvíli odejít z hluku světa a v tichu se setkat s Pánem? Nebo přemýšlíš o svém povolání do kněžského nebo řeholního života? Přijeď do kněžského semináře na duchovní cvičení. Více informací na www.knezskyseminar.cz/via.

OPravdický kláštěr

Přespával jsi už v klášteře? Spolu s dalšími mladými přijeď i ty do Olomouce k dominikánům. Zažiješ tam trochu práce, duchovní program a také spoustu zábavy. Více informací na amiculum.op.cz.

Celostátní setkání animátorů

Jsi animátor a rád by ses zdokonalil v práci s mládeži? Nebo nejsi animátor, ale rád pomáháš ve farnosti? Pak přijeď na Celostátní setkání animátorů do Chotěboře. Zažiješ krásné společenství, praktické přednášky a spoustu dalšího. Více informací na csa2019.signaly.cz.

Letní škola liturgiky

Zajímáš se o liturgii? Chtěl bys proniknout do hloubky mše svaté? Přijeď do Želivy. Více informací na liturgie.cz/letni-skola.

Setkání dětí na Prašivé

Jako každý rok je 1. července setkání dětí s otcem biskupem na hoře Prašivá. Společně tam prožijeme mši svatou, na které můžeš ministrovat. Pak vyšlapeme na horu Prašivá, kde pro tebe bude připraveno spoustu her. Více informací na prasivadeti.cz.

Františkánské setkání mládeže

Připoj se k setkání mládeže, které bude na Cvilín. Pořádá ho františkánský řád minoritů. Přijeď se setkat s Bohem, prohloubit svou víru. Jsou pro tebe připraveny přednášky, společné slavení mše svaté, koncerty křesťanské hudby a spoustu dalšího. Vše ve františkánském duchu. Více informací na fsm.minorite.cz.

UNITED

Je pro tebe hudba srdeční záležitostí? Co tak být její atmosférou obklopen. Na pódiu 20 kapel, kolem tebe 5000 lidí. A navíc vše v křesťanském duchu. Více na festivalunited.cz.

Animátorský kurz

Pomáháš ve farnosti, podílíš se na organizaci akcí anebo se staráš o ministranty? Nebo bys to rád dělal, ale nevíš jak? Tak právě pro tebe je dvouletý animátorský kurz.

Neváhej a staň se profíkem!

Více informací na: dcm.doo.cz/stredisko/kurz-animatoru-i

Přihláška: www.doo.cz/prihlaska/animatorsky-kurz-2019-2021

Minifor ve Frýdlantu nad Ostravicí

První dubnový víkend se uskutečnil poslední minifor v tomto školním roce ve Frýdlantu nad Ostravicí na téma služba. Zahájili jsme společnou večeří, po které byly seznamovací hry po družstvech. Večer nás čekala návštěva vojenského kaplana P. Kamila Víchy, který hovořil o službě kněze v armádě. Den jsme zakončili modlitbou křížové cesty.

Sobotní ráno, ačkoliv bylo pošmourné, jsme se po rozcvičce, modlitbě a snídani vydali na Lysou horu. Dojeli jsme autobusem do Malenovic, a pak pěšky směr Ivančena, kde byla mše svatá, dál na nejvyšší vrchol Beskyd. Vrchol jsme zdolali všichni, někteří byli na Lysé hoře poprvé. Po společné vrcholové fotografii, jsme se vydali na cestu zpět do Malenovic, ale tentokrát přes Lukšinec. Cestou tam i zpět jsme hráli hry, které se započítávaly do celkového hodnocení. Po návratu byla nachystaná večeře, a po ní film Letopisy Narnie.

V neděli ráno rozcvička, modlitba a snídaně. Po snídani liturgie, kde se probíral liturgický rok. Tento blok byl zakončen testem. Dopoledne nás čekal ještě úklid, balení a oběd. Po obědě zhodnocení a vyhodnocení. Celý víkend jsme zakončili mši svatou v místní klášterní kapli.

Alan Srněnský

Missa chrismatis

Jako každý rok se na Zelený čtvrtek koná v naší katedrále Missa chrismatis. Co to je? Je to slavnostní mše svatá s biskupem při které se světí oleje – tyto oleje se pak v celé naší diecézi používají ke křtu, k biřmování a k pomazání nemocných. A ještě něčím je zajímavá tato mše. Přijedou na ní kněží z celé naší diecéze a vytvoří tak jedno společenství s biskupem, při kterém slaví eucharistii. Na závěr pak kněží obnovují své kněžské sliby.

Přijď i ty se svým knězem a můžeš při tomto velkém shromáždění ministrovat. Mše svatá začíná v 9:00. Sraz je alespoň 15 minut předem na faře, která je za katedrálou. Vezmi si s sebou ministrantské oblečení.

Těšíme se na tebe.

Minofor SPECIÁL ve Staré Vsi!

Ve dnech 8.–9. 3. se uskutečnil první minifor SPECIÁL pro ministranty ve věku od 14 do 19 let ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Na rozdíl od předchozích miniforů byl tento minifor zaměřen pro veskrze starší ministranty, kteří se učí být vzory a vůdci pro mladší ministranty ve svých farnostech. Účast byla poprvé slabší, ale přesto přijelo aspoň 13 odhodlaných ministrantů.

Program tohoto miniforu byl postaven na duchovních, teoretických a lidských aspektech ministrantování. V pátek po příjezdu byl připraven duchovní program, v němž se kluci formou přednášky mohli dozvědět o nejčastějších karikaturách Boha. Večer před spaním jsme den zakončili společnou adorací v kapli na faře. V sobotu dopoledne se kluci mohli naučit něco nového o liturgii a poté následovala mše svatá s otcem biskupem Martinem Davidem, který mezi nás zavítal jako sobotní host. Odpoledne jsme vyrazili do přírody, kde nás čekaly soutěže a hry pod vedením bohoslovců a Alana.

Všem speciálním miniforákum a otci biskupovi děkujeme, že přijeli a těšíme se na další setkávání. Taktéž děkujeme řediteli DCM, otci Janu Slavíkovi a jeho teamu za přijetí a netradiční nocleh ve vlaku, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.  

Za minifor team, Karel Honka.