Prázdniny se blíží!

Prázdniny se blíží a s nimi očekávaný odpočinek od školy, ale také spoustu akcí během prázdnin. Možná pojedeš na farní tábor nebo s rodiči na dovolenou.
Pokud bys nevěděl co podniknout během prázdnin, přináším ti několik tipů.

Tábory na DCM

Co takhle tábor v Diecézním centru mládeže? První tábor od 8. do 14. července je pro mladší (3.–6. třída) a druhý tábor od 23. do 28. července je pro starší (6.–9. třídě). Více informací na dcm.doo.cz

Antiochia

„Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ (Mk 16, 15). Vydej se s týmem Antiochia do míst, kde víra v Boha je vlažná, kde nedělní mši navštěvuje jen pár babiček. A s Boží pomocí rozžehni v těchto místech nový zápal pro Krista. Více informací na antiochia.cz.

Sinai camp

Mojžíš vystoupil na horu Sinai a tam se setkal s Bohem. I ty jsi určitě schopen vystoupit na vysokou horu, aby ses setkal s Bohem. Vystup na ní společně s účastníky tábora Sinai Camp. Více informací na www.vystupnavrchol.cz.

SummerJob

Rád pracuješ? Co třeba pomáhat v pohraničních farnostech. Možná přitom nadchneš někoho pro víru. Více informací na summerjob.naplno.net.

Duchovní obnova VIA

Chtěl bys na chvíli odejít z hluku světa a v tichu se setkat s Pánem? Nebo přemýšlíš o svém povolání do kněžského nebo řeholního života? Přijeď do kněžského semináře na duchovní cvičení. Více informací na www.knezskyseminar.cz/via.

OPravdický kláštěr

Přespával jsi už v klášteře? Spolu s dalšími mladými přijeď i ty do Olomouce k dominikánům. Zažiješ tam trochu práce, duchovní program a také spoustu zábavy. Více informací na amiculum.op.cz.

Celostátní setkání animátorů

Jsi animátor a rád by ses zdokonalil v práci s mládeži? Nebo nejsi animátor, ale rád pomáháš ve farnosti? Pak přijeď na Celostátní setkání animátorů do Chotěboře. Zažiješ krásné společenství, praktické přednášky a spoustu dalšího. Více informací na csa2019.signaly.cz.

Letní škola liturgiky

Zajímáš se o liturgii? Chtěl bys proniknout do hloubky mše svaté? Přijeď do Želivy. Více informací na liturgie.cz/letni-skola.

Setkání dětí na Prašivé

Jako každý rok je 1. července setkání dětí s otcem biskupem na hoře Prašivá. Společně tam prožijeme mši svatou, na které můžeš ministrovat. Pak vyšlapeme na horu Prašivá, kde pro tebe bude připraveno spoustu her. Více informací na prasivadeti.cz.

Františkánské setkání mládeže

Připoj se k setkání mládeže, které bude na Cvilín. Pořádá ho františkánský řád minoritů. Přijeď se setkat s Bohem, prohloubit svou víru. Jsou pro tebe připraveny přednášky, společné slavení mše svaté, koncerty křesťanské hudby a spoustu dalšího. Vše ve františkánském duchu. Více informací na fsm.minorite.cz.

UNITED

Je pro tebe hudba srdeční záležitostí? Co tak být její atmosférou obklopen. Na pódiu 20 kapel, kolem tebe 5000 lidí. A navíc vše v křesťanském duchu. Více na festivalunited.cz.

Animátorský kurz

Pomáháš ve farnosti, podílíš se na organizaci akcí anebo se staráš o ministranty? Nebo bys to rád dělal, ale nevíš jak? Tak právě pro tebe je dvouletý animátorský kurz.

Neváhej a staň se profíkem!

Více informací na: dcm.doo.cz/stredisko/kurz-animatoru-i

Přihláška: www.doo.cz/prihlaska/animatorsky-kurz-2019-2021

Minifor ve Frýdlantu nad Ostravicí

První dubnový víkend se uskutečnil poslední minifor v tomto školním roce ve Frýdlantu nad Ostravicí na téma služba. Zahájili jsme společnou večeří, po které byly seznamovací hry po družstvech. Večer nás čekala návštěva vojenského kaplana P. Kamila Víchy, který hovořil o službě kněze v armádě. Den jsme zakončili modlitbou křížové cesty.

Sobotní ráno, ačkoliv bylo pošmourné, jsme se po rozcvičce, modlitbě a snídani vydali na Lysou horu. Dojeli jsme autobusem do Malenovic, a pak pěšky směr Ivančena, kde byla mše svatá, dál na nejvyšší vrchol Beskyd. Vrchol jsme zdolali všichni, někteří byli na Lysé hoře poprvé. Po společné vrcholové fotografii, jsme se vydali na cestu zpět do Malenovic, ale tentokrát přes Lukšinec. Cestou tam i zpět jsme hráli hry, které se započítávaly do celkového hodnocení. Po návratu byla nachystaná večeře, a po ní film Letopisy Narnie.

V neděli ráno rozcvička, modlitba a snídaně. Po snídani liturgie, kde se probíral liturgický rok. Tento blok byl zakončen testem. Dopoledne nás čekal ještě úklid, balení a oběd. Po obědě zhodnocení a vyhodnocení. Celý víkend jsme zakončili mši svatou v místní klášterní kapli.

Alan Srněnský

Missa chrismatis

Jako každý rok se na Zelený čtvrtek koná v naší katedrále Missa chrismatis. Co to je? Je to slavnostní mše svatá s biskupem při které se světí oleje – tyto oleje se pak v celé naší diecézi používají ke křtu, k biřmování a k pomazání nemocných. A ještě něčím je zajímavá tato mše. Přijedou na ní kněží z celé naší diecéze a vytvoří tak jedno společenství s biskupem, při kterém slaví eucharistii. Na závěr pak kněží obnovují své kněžské sliby.

Přijď i ty se svým knězem a můžeš při tomto velkém shromáždění ministrovat. Mše svatá začíná v 9:00. Sraz je alespoň 15 minut předem na faře, která je za katedrálou. Vezmi si s sebou ministrantské oblečení.

Těšíme se na tebe.

Minofor SPECIÁL ve Staré Vsi!

Ve dnech 8.–9. 3. se uskutečnil první minifor SPECIÁL pro ministranty ve věku od 14 do 19 let ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Na rozdíl od předchozích miniforů byl tento minifor zaměřen pro veskrze starší ministranty, kteří se učí být vzory a vůdci pro mladší ministranty ve svých farnostech. Účast byla poprvé slabší, ale přesto přijelo aspoň 13 odhodlaných ministrantů.

Program tohoto miniforu byl postaven na duchovních, teoretických a lidských aspektech ministrantování. V pátek po příjezdu byl připraven duchovní program, v němž se kluci formou přednášky mohli dozvědět o nejčastějších karikaturách Boha. Večer před spaním jsme den zakončili společnou adorací v kapli na faře. V sobotu dopoledne se kluci mohli naučit něco nového o liturgii a poté následovala mše svatá s otcem biskupem Martinem Davidem, který mezi nás zavítal jako sobotní host. Odpoledne jsme vyrazili do přírody, kde nás čekaly soutěže a hry pod vedením bohoslovců a Alana.

Všem speciálním miniforákum a otci biskupovi děkujeme, že přijeli a těšíme se na další setkávání. Taktéž děkujeme řediteli DCM, otci Janu Slavíkovi a jeho teamu za přijetí a netradiční nocleh ve vlaku, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.  

Za minifor team, Karel Honka.

Děkanátní Ministrantský turnaj v kopané

Opět bude v Novém Jičíně Děkanátní Ministrantský turnaj v kopané, na který jsi zván. Neváhej, přemluv ministranty, kteří s tebou ministrují, a přijeď. Akce se koná 11. května. Ale pozor – nepromarni přihlašování – to je do 27. dubna na email: dusanzelina@seznam.cz.

Neopozdi se s tréninkem a začni co nejdřív. Ale nezapomeň trénovat i mozek. V rámci turnaje bude i test ministrantských znalostí.

Více informací na plakátku níže:

MiniFor SPECIÁL

Konec školy – konec ministrování?

Ministrovat po skončení základky? Jako vážně? Stejně jsem tam zbytečný. A ani na to nemám čas! Ministrují menší – já už nejsem malý kluk…

LEVEL UP v ministrování!

Ano správně – po skončení základky už jsi velký! Už nedělej, co dělají malí – ty máš na víc. Máš v sobě obrovskou sílu s hodně schopnostmi, aniž o tom třeba víš. A tento tvůj obrovský potenciál je potřebný právě v ministrování! Někdo musí kluky vést – a teď je čas, abys to dělal právě ty!

level-up

MiniFor SPECIÁL

A od toho je MiniFor SPECIÁL. Jak se o kluky starat? Co znamená ministrantská schůzka? Jak profesionálně zorganizovat ministrování při mši? Je dobré pro ně zorganizovat nějakou akci? Má to všechny smysl za tu námahu? Přijeď na MiniFor a dozvíš se.

8.–10. března 2019 ve Staré Vsi nad Ondřejnicí

Další přednášky?

Neustále musíš sedět ve škole a poslouchat učitele – a když je konečně víkend, tak zase máš někde sedět a jen poslouchat? Ne – takový MiniFor není:

Je libo zábava?

Přijeď se pobavit. Sranda rozhodně nebude chybět. Poznáš spoustu skvělých hochů. Nebude chybět film, sport ani hry.

Noční hra

Například zažiješ noční hru. Jak se zachováš, když uprostřed noci nastane invaze planety? Většina lidí je zasažena a jen pár jedinců ještě je schopno fungovat. Všude je tma. Nikdy nevíš, ze kterého stínu na tebe něco vyskočí. Sbal se a utíkej – dokážeš se zachránit? Chce to spoustu kuráže a zručnosti!

Night train

Ti, kteří přežijí noční hru, čeká noc ve vagonu. A ne jen jedna noc. Všechny noci strávíš ve vagonu. Jak to? Máme pro tebe připravené ubytování v lůžkovém vagonu. Vagon je přistaven na farní zahradě, je do něj přivedena elektřina, voda a odpad. A tam máš možnost strávit obě noci.

Organizující tým

Můžeš uklidnit svoje rodiče, že budeš v dobrých rukou. Vždyť se o tebe budou starat bohoslovci, kněží a přijede i biskup. MiniFor je už léty provozovaná akce, kterou mají na starost právě bohoslovci a kněží.

... a to chceš!

Neváhej a přijeď. Stačí jen, abys měl mezi 14 až 19 lety. Cena je 300 Kč. Akce se koná na faře ve Staré Vsi nad Ondřejnicí ve dnech 8. až 10. března. Budeš tam mít zajištěný nocleh i stravu.

přihlašování skončilo

UNDER15

Ministrantská florbalová liga (MFBL), která v naší diecézi působí už pěkných pár let pořádá v sobotu 9. března 2019 ministrantský turnaj pro kluky do 15 let – UNDER15. Jestli máš ve farnosti pár kamarádů, kteří rádi hrají florbal tak neváhej a co nejrychleji svůj tým přihlas! A pokud už to nestíháte dát dokupy, tak se přijďte alespoň podívat! Po tomto turnaji se odehraje exhibice veteránů – ALL STAR GAME nejlepších hráčů celé MFBL, což bude podívaná, která se nevidí každý den.. Více informací na facebooku a na webu http://mfbl.aiss.cz/under15.php Těšíme se na Tebe i na tvoje kámoše! Sportu zdar a tomu ministrantskému zvláště! 🙂

Jan Münster

BISCUP 2019

Asi nechceš ztratit několik let svého života jenom ve škole a doma. Co tak na celý víkend vypadnout mimo barák a pořádně si užít. Celý víkend s křesťanskou mládeží. Odvaž se – přihlaš se! Sežeň kámoše a jeďte do Frýdku na BisCUP.

PS: rodičům řekni, že máš sekání s biskupem 😉

Postní duchovní obnova

Auto potřebuje benzín, aby jelo. Žárovka potřebuje elektřinu, aby svítila. Lidské tělo potřebuje potravu, aby žilo. I duchovní život musí být něčím živen, aby byl. Přijď načerpat duchovní posilu do kněžského semináře v Olomouci. Od 8. do 10. března tam bude duchovní obnova. Povede ji otec Jan Krbec, farář z Rokytnice nad Rokytnou. Více informací a přihlašování na knezskyseminar.cz/akce/vir.