MiniFor na Orlím hnízdě

Náš další miniforácký kurz se uskutečnil v beskydské vísce Pstruží. Ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2018, tedy na přelomu liturgického roku, nás hostila zdejší salesiánská chata Orlí hnízdo. Jelikož nikdo z nás není ministrantem sám pro sebe, ale tvoříme u oltáře jednu partu, bylo tématem celého víkendu SPOLEČENSTVÍ. Toto téma nás provázelo nejen duchovním programem, ale bylo i motivem většiny her.

Program setkání byl nabitý a každý si při něm přišel na své. Mimo spousty her, výletu do okolí, mší svatých, nás také navštívil otec Slavomír Peklanský z Fulneku, který si pro nás připravil katechezi právě na téma společenství. Mimo to jsme se také dozvěděli něco nového o liturgických gestech a postojích, s otcem Jakubem Štefikem, který celý víkend vedl, jsme oslavili příchod nového liturgického roku a vyrobili si adventní věnec. Vyvrcholením celého setkání byla sobotní večerní hra, která naplno prověřila naši schopnost spolupráce a týmového ducha.

Vojtěch Buchta

Milé setkání s ministranty

O víkendu 12.–14. října proběhl první letošní Minifor, akce věnovaná klukům ministrantům ve věku od osmi do třinácti let, tentokrát ve farnosti Zátor na Krnovsku.

Tématem tohoto víkendu bylo povolání. Chlapci si měli uvědomit svou jedinečnost a osobní povolání ke službě ministranta. Celý víkend byl protkán starozákonními příběhy Abraháma, Samuela a jejich odpověďmi na Boží volání. V pátek si kluci kromě seznamovacích her, při kterých byli zařazeni do čtyř skupin, vyzkoušeli také práci s Biblí a prožili noční hru, která se protáhla až do pozdních nočních hodin. V sobotu dopoledne si ministranti vyslechli poutavou katechezi otce Marka Kozáka. Po výborném obědě jsme si všichni vyšli na celé odpoledne na výlet do okolních kopců, abychom si uvědomili, že odpověď na Boží volání nese s sebou obtíže, které je třeba překonávat, jak můžeme vidět právě na příběhu Abraháma, který se vydal na dlouhou cestu do zaslíbené země.

Sobotní večer byl věnován praktické výuce liturgiky v místním farním kostele. Následoval ještě animovaný zábavný, ale přesto poučný film. V neděli skupina, která získala ze všech her nejvíce bodů a vynikala nejen úspěchem ve hrách, ale i dobrým chováním, ministrovala na slavnostní nedělní mši svaté, kterou jsme prožili všichni společně s místními farníky a otcem Radimem Zielonkou. Po nedělním obědě a závěrečném hodnocení následovalo balení a úklid fary. Kluci se s námi pomalu loučili a odjížděli zpátky do svých domovských farností.

Mezi vedoucími byli kromě mě, coby nováčka, ještě z bohoslovců Jan Slepička, Tomáš Staroba a bratr salesián Alan, který je letitým a zkušeným členem týmu. Nechci zapomenout ani na bohoslovce Karla Honku, kterému nečekaná nemoc znemožnila účast.

Chci vyjádřit velké díky nejenom jim, ale také místnímu panu faráři, který nám umožnil konání této akce. V neposlední řadě též kuchařkám, které nám připravovaly chutné jídlo vždy v dostatečném množství a otci Jakubu Dominikovi Štefíkovi, který celou tuto akci zastřešuje, a především vám kluci, že jste dorazili v tak hojném počtu a mohli jsme spolu s vámi objevovat velikost Božího povolání pro každého z nás.

Děkuji za tuto cennou zkušenost a možnost prožít nejen náročný, ale především krásný čas a pevně věřím, že se na dalším víkendu zase setkáme!

Richard Kubiček, bohoslovec 1. ročníku

Duchovní obnova VIR

Jako každý rok, tak i letos je na začátku doby adventní duchovní obnova v kněžském semináři v Olomouci. Přijeď se ztišit, setkat se s Bohem, dát novou sílu svému duchovnímu životu, popovídat si s bohoslovci. Tato duchovní obnova se pořádá od pátku 30. listopadu do neděle 2. prosince 2018. Povede ji P. Pavel Martinka, farář v Želechovicích.

Přihláška a více informací na www.knezskyseminar.cz/akce/vir/vir-advent.

Materiály pro ministranty

Na webu ministrantů ostravsko-opavské diecéze vznikla nově stránka, která může pomoci všem, kteří se starají o ministranty. Slouží ke sdílení materiálů zaměřených na ministrování. Kdokoli si tedy může stáhnout již vypracovaný materiál a nemusí si pracně vytvářet svůj vlastní. Zároveň se může inspirovat nápady, které se v naší diecézi pro ministranty dělají.

K rozšíření této databáze jste pozváni vy, kteří se o ministranty staráte. Pokud máte vypracované nějaké podklady, přispějte jimi prosím, aby váš materiál mohl prospět i v jiných farnostech.

Turnaj v pingpongu

Hraješ rád stolní tenis? Přijď v sobotu 29. září do Kravař – pořádá se tam pro ministranty turnaj ve stolním tenise.

Přijeď od 8:30 do 9:15 na zápis do farní stodoly v Kravařích (ta se nachází za farním kostelem). Sebou si vezmi obuv do tělocvičny a vlastní pálku. Vítěze očekávají zajímavé ceny.

Každý týden nový vtip!

Přichází nový školní rok a s ním novinka na našem webu. V pravém postranním panelu si můžeš přečíst vtip – každý týden nový. Už nemusíš být smutný, že končí prázdniny – rozvesel se vtipy 😉

Pokud používáš mobil, vtipy najdeš dole na stránce.

Setkání mládeže na Cvilíně

Opět je na Cvilíně setkání mládeže, které pořádá františkánský řád minoritů. Letos je ve dnech od 29. června do 4. července. Přijeď se setkat s Bohem, prohloubit svou víru. Zjisti, jak budovat ve světě Boží království. Jsou pro tebe připraveny přednášky, společné slavení mše svaté, koncerty křesťanské hudby a spoustu dalšího. Vše ve františkánském duchu. Více informací na fsm.minorite.cz.

Prázdniny se blíží!

Prázdniny se blíží a s nimi očekávaný odpočinek od školy, ale také spoustu akcí během prázdnin. Možná pojedeš na farní tábor nebo s rodiči na dovolenou. Pokud bys nevěděl co podniknout během prázdnin, přináším ti několik tipů.

Tábory na DCM

Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí se uskuteční dva tábory pro kluky i holky. První tábor od 9. do 15. července je pro ty, kteří jsou ve 3.–6. třídě a druhý tábor je od 25. do 29. července pro ty, kteří jsou v 6.–9. třídě. Více informací najdeš na dcm.doo.cz

Antiochia

,,Jděte do celého světa a hlásejte evangelium“ (Mk 16, 15). Vydej se s týmem Antiochia do míst, kde víra v Boha je vlažná, kde nedělní mši navštěvuje jen pár babiček. A s Boží pomocí rozžehni v těchto místech nový zápal pro Krista. Více informací na antiochia.cz.

Sinai Camp

Mojžíš vystoupil na horu Sinai a tam se setkal s Bohem. I ty jsi určitě schopen vystoupit na vysokou horu, aby ses setkal s Bohem. Vystup na ní společně s účastníky tábora Sinai Camp. Více informací na www.vystupnavrchol.cz.

Duchovní obnova VIA

Chtěl bys na chvíli odejít z hluku světa a v tichu se setkat s Pánem? Nebo přemýšlíš o svém povolání do kněžského nebo řeholního života? Přijeď do kněžského semináře na duchovní cvičení. Více informací na www.knezskyseminar.cz/via.

SummerJob

Rád pracuješ? Co třeba pomáhat v pohraničních farnostech. Možná přitom nadchneš někoho pro víru. Více informací na summerjob.naplno.net.

OPravdický klášter

Přespával jsi už v klášteře? Spolu s dalšími mladými přijeď i ty do Olomouce k dominikánům. Zažiješ tam trochu práce, duchovní program a také spoustu zábavy. Více informací na amiculum.op.cz.

Duchovní obnova pro středoškoláky

Chtěl by sis na pár dní udělat čas jen pro Boha? Přijeď na duchovní obnovu do Českého Těšína. Téma letošních exercicií je ,,Neboj se toužit“. Více informací na exercicni-dum-cesky-tesin.webnode.cz.

Duchovní cvičení VIA

Duchovní cvičení určená pro mladé muže od 17 do 40 let a zaměřená na rozlišování povolání se uskuteční 6. –10. 8. 2018 v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci. Duchovní cvičení povede P. Jan Regner SJ, studentský kaplan ve farnosti Panny Marie Sněžné v Olomouci.

Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese www.knezskyseminar.cz/via.

Setkání s biskupem na Prašivé

Přijeď i ty 2. července na Prašivou. Bude tam pouť dětí naší diecéze. Můžeš se tam setkat s naším biskupem, zahrát si spoustu her, dokázat svou sílu tím, že vystoupíš na horu Prašivá a spoustu dalšího. Zároveň touto poutí můžeš poděkovat za uplynulý školní rok a poprosit o požehnání na nastávající prázdniny.

Jestli bys chtěl pomoc druhým lidem, přivez na Prašivou pastelky, fixy, barevné výkresy nebo jakékoli jiné potřeby na tvoření (voskovky, vodovky, kolíčky…).

Více informací na stránce prasivadeti.cz