Biblický den

Možná si pamatuješ na Biblické olympiády, které bývaly každý rok, a na kterých jsi určitě vyhrál i nějaké ceny. Letos je vylepšovák – kromě samotné olympiády je v areálu Diecézního centra mládeže pro tebe připraveno spoustu dalších aktivit.

Co se vyfotit v oblečení, které nosil Mojžíš? Nebo si zahrát hru, ve které se ocitneš na faraonově dvoře ve chvíli, kdy Mojžíš žádá faraona o propuštění Izraelitů?

Toto a mnohem více v sobotu 9. listopadu 2019 na faře ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Téma tohoto dne je: Mojžíš. Na olympiádu si proto nastuduj 2. knihu Mojžíšovu a také evangelium podle Matouše.

Program je připraven pro předškolní děti s rodiči, pro všechny, kdo chodí na základní školu, i pro dospělé.

Ale pozor! Je potřeba se přihlásit nejpozději do 20. 10. 2019.