DMR

Zkratka DMR znamená: diecézní ministrantská rada.

DMR je tým tvořený biskupem pověřeným knězem, bohoslovci a jinými spolupracovníky z řad ministrantů a laiků. Úkolem této rady je věnovat se ministrantům v diecézi. Společně se za ně modlí, připravují různé akce v diecézi a podílí se na duchovních, sportovních a společenských aktivitách v jednotlivých děkanátech a farnostech. DMR je „informačním kanálem“ mezi jednotlivými děkanáty a v rámci diecéze spolupracuje na vedení ministrantů.

Mezi hlavní akce patří: Diecézní pouť ministrantůMinistrantský den v kněžském seminářiMiniforVIR a VIA.

Členové rady:

P. Jakub Dominik Štefík (diecézní kaplan pro ministranty), Alan Srněnský (salesián), Karel Honka (bohoslovec), Tomáš Staroba (bohoslovec), Jan Slepička (bohoslovec), Tomáš Kirchner (Ostrava), Vít Mužný (Bílovec), Petr Pindel (Místek), Zbyněk Vahalík (Nový Jičín), František Krejčí (Opava).