DMR

Zkratka DMR znamená: diecézní ministrantská rada.

DMR je tým tvořený biskupem pověřeným knězem, bohoslovci a jinými spolupracovníky z řad ministrantů a laiků. Úkolem této rady je věnovat se ministrantům v diecézi. Společně se za ně modlí, připravují různé akce v diecézi a podílí se na duchovních, sportovních a společenských aktivitách v jednotlivých děkanátech a farnostech. DMR je „informačním kanálem“ mezi jednotlivými děkanáty a v rámci diecéze spolupracuje na vedení ministrantů.

Mezi hlavní akce patří: Diecézní pouť ministrantůMinistrantský den v kněžském seminářiMiniforVIR a VIA.

Členové rady:

P. Jakub Dominik Štefík (diecézní kaplan pro ministranty), Alan Srněnský, Karel Honka, Tomáš Staroba, Jan Slepička, Tomáš Kirchner, Vít Mužný, Petr Pindel, Zbyněk Vahalík, František Krejčí.