O nás

Kontakt

Kaplan pro ministranty                             Zástupce za bohoslovce


O. Jakub Dominik Štefík                              Karel Honka

+420 776 690 675

jdstefik@gmail.com                                       karel.honka@gmail.com

 

Logo ministrantů ostravsko-opavské diecéze

Logo je tvořeno třemi postavami ministrantů na modrém štítě s polceným heroldským křížem, vpravo červeno-stříbrně šachovaným, vlevo zlatým.

Štít je část znaku ostravsko-opavské diecéze. Trojice postav ministrantů je symbolem jejich služby – akolyty, lektora a libristy.