Materiály pro ministranty

Na webu ministrantů ostravsko-opavské diecéze vznikla nově stránka, která může pomoci všem, kteří se starají o ministranty. Slouží ke sdílení materiálů zaměřených na ministrování. Kdokoli si tedy může stáhnout již vypracovaný materiál a nemusí si pracně vytvářet svůj vlastní. Zároveň se může inspirovat nápady, které se v naší diecézi pro ministranty dělají.

K rozšíření této databáze jste pozváni vy, kteří se o ministranty staráte. Pokud máte vypracované nějaké podklady, přispějte jimi prosím, aby váš materiál mohl prospět i v jiných farnostech.