Materiály

Tady najdeš různé materiály, které jsou zaměřeny na ministranty a ministrování.

Hry pro ministranty

Datum: 24. 9. 2018     Autor: Tomáš Staroba

Zahrajte si s ministranty hru AZ-kvíz. Stačí vytisknout papír s hracím polem, dvě pastelky a hra může začít. Otázky jsou zde.

Datum: 21. 9. 2018     Autor: Tomáš Staroba

Používáte bílou Ministrantskou knížku? Tady jsou k dispozici křížovky k jednotlivým kapitolám.

Datum: 21. 9. 2018     Autor: Tomáš Staroba

Používáte bílou Ministrantskou knížku? Tady je k dispozici papírová hra Chcete být milionářem k jednotlivým kapitolám.

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Deset liturgických otázek zpracovaných do prezentace v programu MS PowerPoint.

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Každý ministrant si jistě vybaví hodně trapasů, co se mu přihodilo při ministrování. Ale vsadím se, že nezažil toto …

Hra s několika stanovišti. Na každém stanovišti je úkol.

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Poznáš, o co se jedná?

Jedna část kluků předvádí pantomimu něčeho z ministrování, další hádají, o co se jedná.

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Zopakování liturgických věcí pomocí šifry – obrázek liturgické věci značí jedno písmeno z šifry.

Soubor obsahuje obrázky liturgických věcí, ze kterých se pak dá vytvořit šifra.

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Ceremonář, ten, kdo řídí celou mši svatou s biskupem, je velký post v ministrování. Stává se jim jen málokdo. Staň se jim dnes ty!

Hra, při které se běhá mezi stanovišti. Úkolem je stát se ceremonářem.

Datum: 24. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Dokument, ve kterém je mapa ČR a názvy jednotlivých diecézí. Úkolem je názvy diecézí přiřadit ke správnému místu na mapě.

Celoroční aktivity

Datum: 24. 10. 2018     Autor: Tomáš Staroba

Nepřátelé se snaží dobýt tvou rodnou zemi. Odevšad přicházejí zprávy o nových mrtvých na bojištích. V tom jsi dostal dopis, který rozhoduje o budoucnosti tvé země. Musíš ho skrz veškeré nebezpečí doručit králi. Jen tak zachráníš království. Osud země je ve tvých rukou!

Tato celoroční hra slouží k motivaci kluků, aby chodili častěji ministrovat. Podrobnější popis a materiály naleznete v příloze.

Přednášky

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Vysvětlení, co symbolizuje stání, klečení a sezení při mši svaté. Výklad je formulován formou otázek.

Další

Datum: 27. 11. 2018     Autor: farnost Hněvošice

Krátký přehled pro ministranty, který je tvořen obrázky a názvy liturgických předmětů, oblečení a postojů.

Datum: 2. 3. 2019     Autor: Tomáš Staroba

Je zvykem odříct si na postní dobu něco příjemného a pak se snažit to vydržet až do konce. To ale nebývá jednoduché, chce to hodně síly. Zvládnou to jen ti nejzdatnější. Kdo si na to troufne? Je to výzva!

Datum: 9. 10. 2021     Autor: Tomáš Staroba

Erby všech děkanátů Ostravsko-opavské diecéze.

Zajímavé odkazy

Rozšíření databáze

Jistě mnoho lidí strávilo nemálo času přípravou na ministrantské schůzky a další aktivity pro ministranty. Byla by škoda, kdyby zpracované materiály byly použity jen jednou. Budeme rádi za jakékoli přispění do této sbírky. Pokud máš něco, co je zaměřené přímo na ministrování, napiš na email: ministranti.doo@gmail.com