Zpět na Materiály

Hry

Tady najdete hry, které jsou charakteristické pro ministranty. Pokud byste potřebovali hry, které nejsou specifické pro ministranty, existuje spoustu stránek, které jsou na to zaměřeny, například www.hranostaj.cz atd.

Datum: 24. 9. 2018     Autor: Tomáš Staroba

Zahrajte si s ministranty hru AZ-kvíz. Stačí vytisknout papír s hracím polem, dvě pastelky a hra může začít. Otázky jsou zde.

Datum: 21. 9. 2018     Autor: Tomáš Staroba

Používáte bílou Ministrantskou knížku? Tady jsou k dispozici křížovky k jednotlivým kapitolám.

Datum: 21. 9. 2018     Autor: Tomáš Staroba

Používáte bílou Ministrantskou knížku? Tady je k dispozici papírová hra Chcete být milionářem k jednotlivým kapitolám.

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Deset liturgických otázek zpracovaných do prezentace v programu MS PowerPoint.

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Každý ministrant si jistě vybaví hodně trapasů, co se mu přihodilo při ministrování. Ale vsadím se, že nezažil toto …

Hra s několika stanovišti. Na každém stanovišti je úkol.

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Poznáš, o co se jedná?

Jedna část kluků předvádí pantomimu něčeho z ministrování, další hádají, o co se jedná.

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Zopakování liturgických věcí pomocí šifry – obrázek liturgické věci značí jedno písmeno z šifry.

Soubor obsahuje obrázky liturgických věcí, ze kterých se pak dá vytvořit šifra.

Datum: 23. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Ceremonář, ten, kdo řídí celou mši svatou s biskupem, je velký post v ministrování. Stává se jim jen málokdo. Staň se jim dnes ty!

Hra, při které se běhá mezi stanovišti. Úkolem je stát se ceremonářem.

Datum: 24. 9. 2018   Autor: Tomáš Staroba

Dokument, ve kterém je mapa ČR a názvy jednotlivých diecézí. Úkolem je názvy diecézí přiřadit ke správnému místu na mapě.