MiniFor pro starší

Speciálka pro starší – je ti mezi 14 a 19 roky? Pak přijeď na březnový MiniFor do Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Zvládneš vést ministrantskou schůzku? Rozumíš dobře liturgii? Mají druzí v tobě vzor? Po tomto víkendu tak určitě bude!

Více informací a přihlašování na ministranti.doo.cz/minifor.