Ministrantský den 2018

Blíží se letošní ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci! Kluci, těšte se na úterý 1. května 2018, bohoslovci pro vás připravují v semináři pestrý program. Budete moci zažít společenství ministrantů z celé diecéze, spousty her a zábavných soutěží. Chceme také ale žít svoji víru nejen mezi ministranty, ale také ve škole, na veřejnosti a všude, kam nás Pán Bůh pošle. Proto je zvoleno téma „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ Rozhodně nebude chybět společná mše svatá s otcem biskupem a výborný oběd v seminární jídelně.

Více informací a registrace na ministranti.doo.cz/ministrantsky-den.