Minofor SPECIÁL ve Staré Vsi!

Ve dnech 8.–9. 3. se uskutečnil první minifor SPECIÁL pro ministranty ve věku od 14 do 19 let ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Na rozdíl od předchozích miniforů byl tento minifor zaměřen pro veskrze starší ministranty, kteří se učí být vzory a vůdci pro mladší ministranty ve svých farnostech. Účast byla poprvé slabší, ale přesto přijelo aspoň 13 odhodlaných ministrantů.

Program tohoto miniforu byl postaven na duchovních, teoretických a lidských aspektech ministrantování. V pátek po příjezdu byl připraven duchovní program, v němž se kluci formou přednášky mohli dozvědět o nejčastějších karikaturách Boha. Večer před spaním jsme den zakončili společnou adorací v kapli na faře. V sobotu dopoledne se kluci mohli naučit něco nového o liturgii a poté následovala mše svatá s otcem biskupem Martinem Davidem, který mezi nás zavítal jako sobotní host. Odpoledne jsme vyrazili do přírody, kde nás čekaly soutěže a hry pod vedením bohoslovců a Alana.

Všem speciálním miniforákum a otci biskupovi děkujeme, že přijeli a těšíme se na další setkávání. Taktéž děkujeme řediteli DCM, otci Janu Slavíkovi a jeho teamu za přijetí a netradiční nocleh ve vlaku, na který budeme ještě dlouho vzpomínat.  

Za minifor team, Karel Honka.