Missa chrismatis

Jako každý rok se na Zelený čtvrtek koná v naší katedrále Missa chrismatis. Co to je? Je to slavnostní mše svatá s biskupem při které se světí oleje – tyto oleje pak všichni kněží z naší diecéze používají ke křtu, k biřmování a k pomazání nemocných. A ještě něčím je zajímavá tato mše. Sjedou se totiž na ní kněží z celé naší diecéze a vytvoří tak jedno společenství s biskupem, při kterém slaví eucharistii. Na závěr pak kněží obnovují své kněžské sliby.

Přijď i ty se svým knězem a můžeš při tomto velkém shromáždění ministrovat. Mše svatá začíná v 9:00. Sraz je alespoň 15 minut předem na faře, která je za katedrálou. Vezmi si s sebou ministrantské oblečení.

Těšíme se na tebe.