První Minifor v Ostravě!!!

Ve dnech 24. a 25. listopadu se sešlo přibližně 50 ministrantů v ostravském salesiánském
středisku mládeže, aby společně prožili první letošní minifor. Minifor je název dlouhodobě
užívaný pro formaci starších ministrantů, ten první letošní byl ale zaměřen na širší spektrum
chlapců. Mezi účastníky byli jak sedmiletí, tak patnáctiletí kluci.

Páteční program sestával z několika her, mše svaté a večerní modlitby, při které účastníci
vyslechli svědectví mladého Roma Kevina, který vyprávěl o svém vztahu k Bohu.

Sobotní den začal modlitbou, nechyběly nezbytné hry, ale hlavní duchovní částí programu byly také
katecheze pro ministranty, které si připravili kněží Jakub Štefík, Jiří Veselý a Pavel Kuchař.
Po obědě následovalo herní odpoledne, chlapci si mohli zahrát deskové hry, florbal, fotbal či
ping pong. Tuto část programu navštívil i pomocný biskup Mons. Martin David. Den
vyvrcholil odpolední mší svatou ke cti památky Panny Marie, a poté se již kluci se svými rodiči či
kněžími rozjeli do svých domovů.

O program miniforu se starali tři bohoslovci a jeden vedoucí ze salesiánského střediska pod
vedením o. Jakuba Štefíka. Podle reakcí mnohých ministrantů se program vydařil a těší se už
na další minifor v březnu který se uskuteční na Orlím hnízdě.

Jan Slepička, bohoslovec