Známe vítěze ministrantské hry!


Milí ministranti a ministrantky,

S naší celoroční hrou jsme doputovali do vytouženého cíle, do Říma.

Jako každá pouť i ta naše nebyla úplně jednoduchá. Byla pro někoho časově dlouhá, obtížná v kvízových otázkách, místy možná i nudná …. ¸ ale pokud jste tyto obtíže překonali a vytrvali až dokonce, dovoluji si Vám poděkovat a ocenit Vaši trpělivost a věrnost. S radostí můžete zvolat slova svatého Pavla, která můžeme najít v Bibli (2 list Timoteovi 4,7) : „Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval.“

Každý z vás jistě netrpělivě očekává vyhlášení výsledků, které vám právě přinášíme.

V mladší kategorii, která soutěžila o Ostravský balíček (zábavný a poznávací den v Ostravě) zvítězili:
 
Eliáš Peterek – Farnost Kravaře

Michael Švec – Farnost Hnojník

Ondřej Vojčák – Farnost Zlaté Hory

Václav Dorazil – Farnost Jeseník nad Odrou

Lukáš Krajčovič – Farnost Jablunkov

Ve starší kategorii, kde byla hlavní výhrou pouť do Říma se z výhry můžou radovat:

Rafael Vlk – Farnost Svatého Ducha Opava

Marek Krajčovič – Farnost Jablunkov

Jakub Dorazil – Farnost Veřovice

Ludmila Blahutová – Farnost Dobratice

Ondřej Kleinwächter – Farnost Místek

Výherci můžou očekávat bližší informace o získané odměně v emailu.

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Všichni, kteří dosáhli nad 110b budou odměněni malou pozorností.

o. Václav a ministrantská rada