Ministrantský den v Olomouci

V úterý 1. května se v olomouckém kněžském semináři uskutečnil Ministrantský den pro ostravsko-opavskou diecézi. Bohatý program, který připravovali zvláště bohoslovci a dobrovolníci, začal už ráno registrací a představením ve skupinkách. Vrcholem dopoledne byla mše svatá v přilehlém kostele sv. Michala s otcem biskupem Martinem Davidem, jenž povzbudil všechny ministranty k tomu, aby se nebáli hlásat evangelium dnešnímu světu. Po mši svaté následovala velká hra po městě Olomouci, která spočívala v získání co největšího počtu bodů na různých stanovištích rozesetých jak v parku a na náměstích, tak v semináři. Ministranti museli zapojit častokrát svůj rozum, své fyzické síly, ale také osvědčit vzájemnou spolupráci. Ukončení ministrantského dne a vyhlášení výsledků velké hry proběhlo po třetí hodině na seminárním dvoře za účasti otce biskupa.

Velmi děkujeme všem, kteří se zapojili jakýmkoli způsobem do příprav Ministrantského dne. Děkujeme otci biskupovi za povzbudivá slova, představeným semináře za přijetí. Děkujeme kněžím, jichž přijelo cca 50, všem vedoucím ministrantů i samotným ministrantům – těch bylo přes 460. Zvláštní poděkování patří více než 60 dobrovolníkům, převážně studentům, bez nich by v takovém rozsahu nemohly být program vůbec realizován. Těšíme se už na příští rok na ministrantskou pouť.

Fotografie z Ministrantského dne jsou již ve fotogalerii.